7. Sınıf Kazanımlar

7. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI

Tam Sayılarla İşlemler

 • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
 • Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
 • Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Rasyonel Sayılar

 • Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
 • Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
 • Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
 • Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

Rasyonel Sayılarla İşlemler

 • Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
 • Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
 • Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Oran ve Orantı

 • Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
 • Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
 • Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
 • Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
 • Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
 • Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

Yüzdeler

 • Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını
  bulur.
 • Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
 • Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 • Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Cebirsel İfadeler

 • Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 • Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.

Eşitlik ve Denklem

 • Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci
  dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Doğrular ve Açılar

 • Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.
 • İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini
  inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Çokgenler

 • Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
 • Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını
  hesaplar.
 • Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
 • Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • Alan ile ilgili problemleri çözer.

Çember ve Daire

 • Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
 • Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
 • Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

 • Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
 • Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.

Veri Analizi

 • Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
 • Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
 • Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
 • Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri.
 • yapar.