BALIKESİR ÖZEL DERS

“Kazananlar, hata yapmayanlar değil, vazgeçmeyenlerdir”

Balıkesir Altıeylül Karesi Matematik ve Fen Bilimleri Özel Ders.  5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf (TEOG) Matematik ve Fen Bilimleri alanında kişiye özel eğitim koçu eşliğinde ders imkanı. Haftalık Planlar, Deneme Sınavları, Kazanım Testleri, Çalışma Yaprakları, Ev Ödevlerine Yardımcı Kaynaklar ve Proje Ödevleri Desteği. Balıkesir Matematik Özel Ders, Altıeylül Matematik Özel Ders, Karesi Matematik Özel Ders, Balıkesir Fen Bilimleri Özel Ders, Altıeylül Balıkesir Fen Bilimleri Özel Ders, Karesi Balıkesir Fen Bilimleri Özel Ders,

Matematik Programı Fen Bilimleri Programı

Neden Özel Ders?

Öğrenciler akran grupları içerisinde benzer fiziksel ve ruhsal özellikler gösterse de kendi içlerinde anlaşılması zor ve karmaşık bir algı mekanizması barındırır. Bu yüzden her birey aynı sorunu farklı şekilde algılar, …devamı

Özgün Eğitim

Uygulanacak program, kullanılacak kaynaklar, eğitimin yeri ve saati kişiye özeldir. Bu tür farkındalıklarla standart eğitim anlayışının dışına çıkılır.

Çalışma Disiplini

Bireyin cinsiyeti, yaşı, ailevi durumu ve psikososyal gelişimi de göz önünde bulundurularak yapılacak bir programla sonuca en verimli şekilde ulaşılır.

Analitik Yaklaşım

Öğrencinin var olan seviyesine göre planlama yapılarak, günlük, haftalık, aylık ve dönemlik analizler hazırlanırak alınan mesafe radikal bir şekilde ölçülür.

Nitelikli Kaynak

Eğitim esnasında, sonrasında ve değerlendirme aşamasında kullanılacak kaynaklar seçilirken titizlikle davranılır. Gelişi güzel popüler yayınlar yerine, öğrencinin ihtiyaçları ve seviyesi dâhilinde, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun kazanımlar içeren, etkin kaynaklar kullanılır. Eğitim materyalleri temininde, yakından-uzağa, kolaydan-zora, basitten-karmaşığa ve ileri seviye öğrenciler için kompleks ilkeler göz önünde bulundurulur.

Kaynak, öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır

Başlangıç seviyesindeki bir öğrenci için F1 testi öz güvenin azalmasına neden olurken, ileri seviye bir öğrenci için, ilk adım testleri de bir o kadar zararlıdır. Bu yüzden kaynak seçiminde öğrencinin seviyesi mutlaka göz önünde bulundurulur.

Kaynak, yenilenen müfredata uygun olmalıdır

Eğitim için kullanılacak kaynaklar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kazanımları içermeli, merkezi sınavlara uygun, yeni sınav sistemini destekleyen, özel ve resmi kurumlar tarafından yapılan deneme sınavları ile paralel olmalıdır.

Kaynak, istenilen hedefe uygun olmalıdır

Kullanılacak kaynak eğitim sürecinde ve sonrasındaki değerlendirme aşamasında, öğrencinin seviyesine göre istenilen hedefe yakın içerikte olmalıdır. Kaynağın ölçeği ve objektifliği tartışılmaz olmalı, akılda soru işareti bırakmamalıdır.

Kişiye Özel Program

Kişiye özel hazırlanacak, günlük, haftalık, aylık, dönemlik programda öğrencinin var olan durumu, zamana göre gelişimi ve beklenen hedeflere yakınlık derecesine göre program güncellenmelidir. Ayrıca program bireyin yaşına ve akranlarına göre sınıf içi ve dışındaki aktivitelerine göre esnek olmalıdır. Eğitim programında kullanılacak zaman ve değerlendirme aşamasında elde edilen veriler analiz edilerek en verimli eğitim modeli benimsenmelidir.